top of page

Eyes Massage

 • 30 minutes
 • 250.000 Đồng Việt Nam
 • Orient Spa - Hoan Kiem Lake Branch|Orient Spa - Cathedral Branch (Hoan Kiem)

Contact Details

 • 18 Phố Báo Khánh, Hang Trong, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

  0084 977 903 499

  orientspahanoi@gmail.com

 • 26 Phố Ấu Triệu, Hang Trong, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

  0084 977 903 499

  orientspahanoi@gmail.com

bottom of page